REFERENCE

Průmyslová střešní FVE pro Unionocel s.r.o.

Lokalita: Kopřivnice
Výkon: 318 kWp
Průmyslová střešní FVE pro Unionocel s.r.o., Kopřivnice