REFERENCE

Průmyslová střešní FVE Kopřivnice

Lokalita: Kopřivnice
Výkon: 318 kWp
Rozsah služeb:
Průmyslová střešní FVE Kopřivnice, Kopřivnice