REFERENCE

Studie proveditelnosti, dokumentace pro stavební povolení a inženýring

Lokalita: Lubenec
Rozsah služeb:
  • zpracování studie pro podání žádosti o dotační titul Národní plán obnovy
  • zpracování Dokumentace pro provedení stavby (DSP)
  • získání Smlouvy o připojení k distributorovi
  • zajištění inženýringu pro získání stavebního / společného povolení pro fotovoltaickou elektrárnu o celkovém instalovaném výkonu 70,525 kWp
Studie proveditelnosti, dokumentace pro stavební povolení a inženýring, Lubenec