REFERENCE

Průmyslová střešní FVE Praha

Lokalita: Praha
Výkon: 810 kWp
Rozsah služeb:
Průmyslová střešní FVE Praha, Praha