CZ | SK

Zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
tento dokument poskytuje základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Ujišťujeme Vás, že s Vašimi osobními údaji bude nakládáno s náležitou péčí a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

Toto sdělení plně reflektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 /46/EC, platný od 25. května 2018.

1. Kdo je správcem údajů?

Správcem údajů je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.
Správcem Vašich osobních údajů je reWATT s.r.o., se sídlem Purkyňova 74/2, 110 00 Praha, reg. č.: 066 83 746, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 286984 (dále jen „Společnost“).

2. Na koho se mohu obrátit?

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Vašich osobních údajů se můžete obrátit na našeho koordinátora ochrany údajů hr@rewatt.cz.
Úkolem koordinátora ochrany údajů je také odpovídat na jakékoli požadavky, které zašlete naší společnosti s ohledem na jakákoli práva, která jako subjekt údajů máte.

3. Pro jaké účely a na jakém právním základě vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Společností;
 • organizování a realizace webinářů pro Vás;
 • přizpůsobení naší nabídky produktů a služeb Vašim potřebám;
 • poskytování přizpůsobených nabídek našich produktů a služeb;
 • ochranu oprávněných zájmů společnosti.

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů v souladu se zákonnou povinností, které se na Společnost vztahuje, plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší Společností a oprávněné zájmy naší Společnosti, které spočívají v zajištění dodávek potřebných pro výrobu a další činnosti. prováděné naší Společností, řízení prodeje naší Společnosti, marketing výrobků a služeb naší Společnosti a v neposlední řadě ochrana majetku Společnosti.

Pokud nám odmítnete udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, neznamená to, že vám v důsledku toho odepřeme dodání jakéhokoli produktu nebo služby na základě smlouvy uzavřené s Vámi.

4. Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás, zejména ze smluv uzavřených s Vámi, z Vámi vyplněných formulářů nebo z naší vzájemné komunikace.
Vaše osobní údaje mohou pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a databází, jako je obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, registry dlužníků nebo různé profesní rejstříky.

5. Jaké kategorie osobních údajů o vás zpracováváme?

Abychom zajistili Vaši spokojenost s plněním našich povinností a dodržování zákonných povinností, abychom Vám mohli poskytovat přizpůsobenou nabídku produktů a služeb Společnosti a pro další výše uvedené účely, zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Základní identifikační údaje - jméno, příjmení, datumbnarození, adresa bydliště a identifikační číslo;
 • Kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • Informace o používání produktů a služeb Společnosti;
 • Informace o vzájemné komunikaci - informace z emailů, nahraných telefonátů či jiných kontaktních formulářů;
 • Fakturační a transakční informace – mimo jiné včetně informací na fakturách a informací o dohodnutých podmínkách fakturace a přijatých platbách;
 • Obchodní informace – informace o vaší pozici nebo funkci, oblasti obchodní činnosti.

6. Komu vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme zejména regulačním úřadům za účelem plnění zákonných povinností, kterým Společnost podléhá (např. finanční správa).
Vaše osobní údaje mohou být také předány externím společnostem, které nám pomáhají s některými činnostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů (účetnictví, IT služby atd.).
Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor ani do žádných mezinárodních organizací.

7. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Účetní doklady jsou uchovávány po zákonem stanovenou dobu 10 let. Ostatní osobní údaje, na které se nevztahuje zákonná doba archivace, budeme uchovávat po dobu 4 let, protože je můžeme potřebovat pro obhajobu našich práv v případných soudních sporech.
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové účely, budeme je uchovávat po dobu 10 let poté, co jste je poskytli naší Společnosti. Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu, může být doba kratší, pokud byl Váš souhlas odvolán. Máte také možnost vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.
Pokud naše nabídka představuje obchodní sdělení zaslané Vám prostřednictvím Vašeho elektronického kontaktu, máte možnost takové budoucí sdělení odmítnout odhlášením.

8. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tedy právo požadovat informaci, jaké osobní údaje o Vvás zpracováváme, a právo obdržet kopie jakýchkoli dokumentů obsahujících vaše osobní údaje.
 • Máte právo požadovat opravu, pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné.
 • Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému Vámi zvolenému správci (právo na přenositelnost údajů).
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním nebude tímto odvoláním dotčena.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména pokud se domníváte, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje platné zákony. Pro Českou republiku kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje naleznete zde: https://www.uoou.cz/

Jakékoli z výše uvedených práv můžete uplatnit zasláním e-mailu na e-mailovou adresu koordinátora ochrany údajů uvedenou v čl. 2 tohoto dokumentu. Svá práva můžete uplatnit také zasláním písemné žádosti na naši korespondenční adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy.

Koordinátor bezplatně odpoví na uplatnění kteréhokoli z vašich práv.

Vaše žádost může být zamítnuta, pokud je neopodstatněná nebo nepřiměřená. Vaše žádost bude považována za neopodstatněnou, pokud se bude rovnat námitce proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů Společnosti a neuvede důvody, pro které by vaše zájmy měly převažovat nad oprávněnými zájmy Společnosti. Vaše žádost bude považována za nepřiměřenou, pokud bude podávána opakovaně nebo pokud podáte nadměrný počet žádostí.

Na Vaši žádost odpovíme a případně Vám poskytneme informace o opatřeních, která jsme přijali, co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, pokud je to nutné z důvodu složitosti žádosti nebo počtu obdržených žádostí. O každém takovém prodloužení a důvodech takového prodloužení Vás budeme informovat.

Máte-li jakékoli další dotazy k výše uvedeným informacím o zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se laskavě na našeho koordinátora ochrany údajů pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí (uchovávání produktů v košíku, fungování filtrů, přihlášení). Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
First-party data jsou informace shromážděné od vašich zákazníků, odběratelů a návštěvníků webu, když interagují s vaším webem nebo když provádějí nákup. Tato data nám umožňují vytváření cílenějších a personalizovaných kampaní a zlepšují celkovou efektivitu marketingu.
Marketingové soubory cookies používáme pro účely přizpůsobení reklam na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím na základě prohlíženého zboží a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní.
Analytické soubory cookies nám umožňují sledovat podrobné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics.
Personalizované soubory cookies se používají pro personalizací reklamy a remarketing. Personalizované cookies jsou nastavovány třetími stranami - Facebook Messenger.

Povolit všechny cookies Povolit vybrané cookies