CZ | SK

Investice do dodržování bezpečnostních pravidel při výstavbě FVE

27. 2. 2023

Transparentnost v komunikaci s našimi zákazníky, je pro nás jednou z nejdůležitějších zásad naší práce. I proto se snažíme naše zákazníky předem informovat o potřebě pojištění jejich nemovitostí zahrnující fotovoltaiku. Bezpečnost a kvalita našich fotovoltaických elektráren je pro nás alfou a omegou naší práce. Počínaje dodržováním bezpečnostních pravidel při projekci fotovoltaické elektrárny, vypracováním Požárně bezpečnostního řešení, používáním interních technických směrnic vycházejících z FM GLOBAL standards pro požární bezpečnost a optimalizaci ve fotovoltaice, bezpečnostním požárním Stop tlačítkem až po využívání nejkvalitnějších materiálů a technologií na trhu.
Na bezpečnost FVE se aktuálně detailně zaměřují i pojišťovny. Přečtěte si Doporučení pro fotovoltaické elektrárny (FVE) vypracované ve spolupráci s pojistiteli od společnosti RENOMIA. Investice do dodržování bezpečnostních pravidel při výstavbě FVE je tak mimo jiné i velkým finančním benefitem.

 

Další novinky: